Nástěnka - Dolní Bukovsko

Na nástěnce najdete zprávy, které oficiálně publikuje Dolní Bukovsko. Jde nejen o informace zveřejněné přímo v síti MUNIPOLIS, ale také aktuality z webových stránek, články z tištěných zpravodajů, posty ze sociálních sítí a dalších zdrojů.